Aktualności

W jakim kierunku będzie podążał rynek budowlany w 2022 roku?

Zmuszeni do spędzania większej ilości czasu w czterech ścianach, zaczęliśmy przykładać znaczącą uwagę do tego, czy nasze domy spełniają wszelkie wymagania pod względem funkcjonalności, energooszczędności oraz ekologii. Jak zmieniła się świadomość projektantów i inwestorów w zakresie zrównoważonego budownictwa? Czy obecne zagrożenia, z którymi mierzy się branża, pociągną za sobą zmiany w kierunku, w którym podąża rynek budowlany w 2022 roku? Mówi o tym Cezary Naliwajek, Sales & Marketing Manager Insulation Europe w firmie Thermaflex.

Chyba nikt nie wierzy już w to, że pandemia i okresy częściowej, przymusowej izolacji nie będą nam towarzyszyć również w 2022 roku. Jakie jeszcze zagrożenia – poza lockdownem – niesie rok 2022? Jak mówi Cezary Naliwajek, Sales & Marketing Manager Insulation Europe w firmie Thermaflex: Galopujące ceny surowców i zapotrzebowanie na nie przekładają się niestety na dostępność wyrobów. Oprócz braków surowcowych mamy do czynienia na rynku także z ograniczonymi zasobami ludzkimi. Również transformacja energetyczna niesie za sobą sporo wyzwań – zwłaszcza produkcja materiałów budowlanych jest bardzo energochłonna, a koszty energii bezpośrednio wpływają na koszty wyrobów i rentowność przedsiębiorstw. W stabilizacji cen rynkowych nie pomaga również wysoka inflacja, a niższa dostępność kredytów może wpłynąć na ilość inwestycji w sektorze mieszkaniowym.

Pomimo tych niesprzyjających warunków, firma Thermaflex zakłada kolejne wzrosty sprzedaży w 2022 roku, postrzegając wyzwania stawiane przed branżą budowlaną jako możliwości:

– Ze względu na rosnące koszty energii, inwestorzy będą skłonni by bardziej dbać o jakość oraz rodzaj wybieranej izolacji, co wcześniej nie stanowiło aż tak kluczowego aspektu w kontekście realizacji różnego rodzaju inwestycji. Właściwe decyzje w tym zakresie będą skutkować lepszą wydajnością energetyczną instalacji i długoterminowymi oszczędnościami. Dzięki temu, propagowane są bardziej efektywne i ekologiczne rozwiązania, które zmniejszają w znaczącym stopniu ryzyko utrat energetycznych. – mówi Cezary Naliwajek, Sales & Marketing Manager Insulation Europe w firmie Thermaflex.

Budownictwo w 2022 roku coraz bardziej ekologiczne

Zamknięci w domach od niemal dwóch lat zauważyliśmy pewne braki lub błędy budowlane, które zaczęły nam przeszkadzać. Zaczęliśmy poszukiwać lepszych rozwiązań w zakresie zarówno funkcjonalności, jak i energooszczędności oraz ekologii, podążając jednocześnie za zmianami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Jak mówi Cezary Naliwajek z firmy Thermaflex: Te przepisy są kontynuacją transponowania przepisów unijnych do naszych, krajowych. Zmiany te mają przede wszystkim spowodować, że budynki będą zużywały mniej energii, a więc będą bardziej przyjazne środowisku. Mają także zakładać, iż do budowy, rozbudowy czy modernizacji budynków trzeba będzie stosować materiały budowlane o lepszym niż dotychczas współczynniku przenikania ciepła – a w przypadku izolacji, materiały o lepszym współczynniki przewodzenia ciepła Lambda.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od zeszłego roku odpowiedzialność za wybór odpowiednich materiałów spada na inwestorów i projektantów.  Będą oni musieli dokładnie sprawdzać produkty, które zostaną użyte podczas remontu lub budowy domu. Rezultatem wprowadzonych zmian ma być proekologiczne podejście do budownictwa oraz powstawanie wyłącznie energooszczędnych obiektów. Czy inwestorzy zyskają w 2022 roku na takim rozwiązaniu? Trudno powiedzieć, ponieważ te zmiany spowodują, iż budowa, remont czy modernizacja zapewne pochłoną więcej środków finansowych, natomiast koszty eksploatacji tych obiektów zapewne będą niższe z uwagi na zastosowanie lepszych materiałów oraz wdrożenie technologii opartych na odnawialnych źródłach energii. – mówi ekspert z firmy Thermaflex.

Biorąc pod uwagę zmiany prawne oraz postęp technologiczny widoczny wśród producentów rozwiązań budowlanych, główny nacisk podczas wyboru materiałów izolacyjnych zostanie położony na jakość produktów, a budownictwo ekologiczne będzie stawać się pewną normą, a nie tylko wybiórczym i krótkotrwałym trendem.

Jakie rozwiązania dla dobrego budowania?

Zrównoważone budownictwo opiera się na nowoczesnych rozwiązaniach produktowych.

W jakim kierunku będzie podążał rynek budowlany w 2022 roku?
Do góry