"Beton zwykły" tag

Beton

Beton jest to materiał konstrukcyjny powstający w wyniku dojrzewania, wiązania i twardnienia mieszanki kruszywa, spoiwa i wody, z ewentualnym dodatkiem domieszek modyfikujących właściwości. ■   Betony dzielimy na: –    lekkie – o gęstości pozornej…

Budownictwo, chemia budowlana, materiały budowlane © 2018 All Rights Reserved