Aktualności

Stagnacja w budownictwie

budownictwo-problemy

Miniony rok był trudny dla branży budowlanej, bieżący nie zapowiada się lepiej. Wśród badanych dominuje przekonanie, że sytuacja finansowa nie ulegnie zmianie (47%) lub pogorszy się (40%). Zdaniem 74% badanych firm z tego sektora, pensje nie będą rosły, połowa nie planuje zwiększania możliwości produkcyjnych. Niestety rok 2012 pozostawił po sobie niezapłacone rachunki. 40% ankietowanych firm oczekuje na zaległe płatności, których suma przekracza 100 tysięcy złotych – takie są wnioski z 20. edycji Raportu BIG, publikowanego przez BIG InfoMonitor S.A.
Sytuacja branży budowlanej w porównaniu do innych badanych sektorów gospodarki wypada negatywnie. Cząstkowy wskaźnik poziomu Bezpieczeństwa Prowadzenia Działalności Gospodarczej dla sektora wynosi zaledwie 0,56 pkt., podczas gdy średnia ze wszystkich badanych 8,56 pkt. Od kilku kwartałów branża budowlana charakteryzuje się bardzo niskimi odczytami.

W 2012 roku sektor ten miał bardzo złą passę. Przed Mistrzostwami Euro 2012 dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego, czy uda się na czas przygotować kluczowe inwestycje. Po turnieju przyszedł czas rozliczenia kosztów. Skończyło się kilkoma upadłościami oraz częstymi problemami mniejszych podwykonawców z odzyskaniem zaległych płatności. Te problemy znajdują odzwierciedlenie w opinii przedsiębiorców. Aż 40% z nich oczekuje na realizację przeterminowanych faktur, których wartość przekracza 100 tysięcy złotych. Blisko 40% badanych firm otrzymuje na czas mniej niż połowę należnych płatności. Te wszystkie elementy składają się na ogólnie kiepską sytuację branży i tak niskie odczyty Wskaźnika BIG.

„Branża budowlana ma za sobą bardzo trudny rok, prawie wszystkie (96%) badane firmy wskazują na poważne problemy wynikające z zatorów płatniczych, aż 57% uważa nieterminowość za częsty problem. Są to wyraźnie najsłabsze wyniki w porównaniu do innych sektorów. W takich warunkach i z takim bagażem trudno spodziewać się po przedstawicielach branży optymistycznych zapowiedzi na 2013 rok.” – mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.(www.infomonitor.pl).

budownictwo-w-stagnacji

Wskaźnik BIG w branży budowlanej Cząstkowy wskaźnik poziomu Bezpieczeństwa Prowadzenia Działalności Gospodarczej dla sektora wynosi zaledwie 0,56 pkt., podczas gdy średnia ze wszystkich badanych 8,56 pkt.

 

Do góry