Aktualności

Producenci ociepleń: oczekiwanie na koniunkturę.

Wyniki IV fali badania TNS nt. na rynku ETICS w Polsce

Producenci systemów ociepleń przewidują nieznaczną poprawę sytuacji w branży ociepleń w najbliższych 12 miesiącach – wynika z czwartej fali badania TNS Polska Poznań „Rynek ociepleń ścian zewnętrznych w Polsce”. Po raz pierwszy od początku prowadzonych pomiarów odpowiedzi pozytywne przeważają nad negatywnymi. – Jednak znacznego polepszenia sytuacji w branży ociepleń, podobnie jak w branży budowlanej ogólnie, producenci upatrują dopiero za 24 miesiące, czyli na początku 2015 roku – podkreślają badacze.

Prowadzony przez TNS Polska Poznań cykliczny pomiar rynku ETICS odbywa się pod patronatem merytorycznym Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. Jednym z celów projektu jest ocena koniunktury w budownictwie, jak również w branży ociepleniowej, z punktu widzenia producentów ociepleń. Przedsięwzięcie zainicjowano w październiku 2011 roku, badanie powtarzano następnie w styczniu i lutym 2012 roku oraz w sierpniu 2012 roku. Najnowsze wyniki zebrano w styczniu 2013 roku.

Badanie wśród producentów wykazało utrzymujące się negatywne nastroje dotyczące oceny bieżącej sytuacji w branży budowlanej i branży ociepleń ścian zewnętrznych budynków w Polsce. Aktualne wskaźniki koniunktury wynoszą kolejno -88 proc. dla branży budowlanej i -67 proc. dla branży ociepleń.

Wskazniki koniunktury

 

Ocena kondycji budownictwa

Wśród badanych producentów ociepleń 33 proc. uważa, że sytuacja w branży budowlanej w porównaniu z poprzednim rokiem jest dużo gorsza, połowa, że trochę gorsza. Tylko 17 proc. ankietowanych uważa, że kondycja budownictwa nie zmieniła się. Bieżący pomiar TNS Polska Poznań wykazał więc, iż opinie producentów ETICS w tym zakresie są nadal negatywne.

Diagnoza sytuacji w branzy ocieplen w porównaniu do sytuacji sprzed roku

Badani producenci prognozują też, iż w najbliższym roku sytuacja w branży budowlanej nie zmieni się znacząco. Julita Brychcy-Ratajczak z TNS Polska Poznań zwraca uwagę, że w świetle negatywnych prognoz z poprzednich pomiarów oznacza to jednak wyhamowanie dalszego pogarszania się nastrojów w branży.

Połowa badanych upatruje szans na stabilizację sytuacji za 12 miesięcy (odpowiedzi „taka sama” jak obecnie), 33 proc. prognozuje nieznaczną poprawę, natomiast 17 proc. spodziewa się, iż sytuacja w branży za 12 miesięcy będzie wówczas dużo gorsza niż obecnie. Zauważalne polepszenie sytuacji w branży budowlanej nastąpi, zdaniem producentów, dopiero za 24 miesiące, czyli na początku 2015 roku (wskaźnik koniunktury dla tego okresu ma poziom +66 proc.).

 

Prognoza sytuacji w branzy budowlanej

Diagnoza dla branży ociepleń

Kondycja branży ociepleń jest przez producentów oceniana nieco lepiej niż sytuacja w branży budowlanej (wskaźniki koniunktury wynoszą kolejno: -67 proc. oraz -88 proc.). Nastroje są jednak w dalszym ciągu pesymistyczne. 67 proc. producentów uważa, że obecna sytuacja w branży ociepleń ścian zewnętrznych jest nieco gorsza niż przed rokiem, a 17 proc., że jest dużo gorsza. Taki sam odsetek uważa, że obecna sytuacja w branży jest trochę lepsza niż przed 12 miesiącami.

Prognoza sytuacji w branzy ocieplen

Nieco optymizmu przynoszą prognozy rynkowe producentów ETICS, którzy przewidują nieznaczne polepszenie sytuacji w branży ociepleń w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Po raz pierwszy od początku prowadzonych pomiarów odpowiedzi pozytywne przeważają nad negatywnymi (wskaźnik koniunktury wynosi +16 proc.). Połowa badanych prognozuje bowiem, że sytuacja w branży za 12 miesięcy będzie nieco lepsza, 17 proc. – że taka sama. Pogorszenia koniunktury w najbliższym roku spodziewa się 34 proc. badanych (po 17 proc.  odpowiedzi trochę gorsza i dużo gorsza).

Znacznego polepszenia sytuacji w branży ociepleń, podobnie jak w branży budowlanej ogólnie, producenci upatrują za 24 miesiące, czyli na początku 2015 roku (wskaźnik koniunktury wynosi +67 proc.).

Diagnoza sytuacji w branzy ocieplen w porównaniu do sytuacji sprzed roku

Wojciech Szczepański, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń potwierdza, że nastroje wśród producentów, szczególnie pod koniec bieżącego kwartału, nie są najlepsze. Przedłużająca się zima i niesprzyjające warunki pogodowe znacznie spowolniły wszelką aktywność na elewacjach. Również redukcja Funduszu Termomodernizacyjnego z pewnością spowoduje, że część inwestorów wstrzyma się z realizacją prac w najbliższych miesiącach. Potwierdza to niejako opinie producentów, że obecny rok nie będzie jeszcze tym przełomowym. Cieszy natomiast optymizm wśród producentów w dalszej perspektywie, za 12 i 24 miesiące. Daje to bowiem nadzieję, że nie tylko rynek ociepleń i budownictwo przyspieszy, ale też przyczyni się w znaczącym stopniu do poprawy sytuacji gospodarczej w kraju i do spadku bezrobocia.

Do góry