Budowa domu

Książka obiektu budowlanego.

ksiazkaUstawa Prawo budowlane nakłada na inwestora i wykonawcę prowadzenie książki obiektu budowlanego dla każdej realizowanej inwestycji. Jest to obligatoryjne, bez względu na to, czy chodzi o budynek mieszkalny, kryty basen czy wielką halę produkcyjną.

Książka obiektu budowlanego jest niezbędnym dokumentem, w którym dokonuje się zapisów na temat prowadzonych prac budowlanych, a później, podczas użytkowania obiektu muszą znaleźć się w niej informacje o przeprowadzanych kontrolach stanu technicznego budynku, remontach czy przebudowach. Jest więc niezbędna nie tylko na etapie budowy, ale przez cały okres eksploatacji obiektu. W dokumentacji muszą znaleźć się także pełne i wyczerpujące informacje na temat wszystkich istniejących w obiekcie instalacji, m.in. elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych itp. Jeśli właściciel lub zarządca nieruchomości będzie miał bałagan w dokumentacji, musi w trakcie kontroli liczyć się z poważnymi sankcjami – od kary pieniężnej aż po zamknięcie obiektu.

Poradnik ułatwi prowadzenie książki

Regularne robienie wpisów do książki obiektu budowlanego bywa trudne i uciążliwe, szczególnie, gdy właściciel gubi się w gąszczu stale zmieniających się przepisów. Prawo budowlane stale ewoluuje, a poprawki i nowelizacje ustawy co kilka lat utrudniają życie inwestorom i wykonawcom. W takim przypadku warto skorzystać z kompendium wiedzy, jakim jest kompleksowy poradnik dotyczący książki obiektu budowlanego. Znajdują się w nim nie tylko wskazówki, jak poprawnie wypełniać poszczególne rubryczki w książce obiektu budowlanego, ale też fachowe porady, cytaty z ustaw, zagadnienia prawne i techniczne podane w prostej i przystępnej formie. Książka obiektu budowlanego stanie się jasna i prosta do wypełnienia.

Bardzo przydatny jest też spis najczęstszych błędów i uchybień, jakie pojawiają się na etapie prowadzenia prac budowlanych oraz podczas późniejszej eksploatacji obiektu. Dzięki temu można dany obiekt przeanalizować pod kątem uniknięcia tych błędów. Chodzi nie tylko o uniknięcie kary podczas kontroli, ale przede wszystkim o codzienne bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Do góry