Porady budowlane

Konstrukcyjne wymagania przy stawianiu ścianki działowej.

Stawiając ściankę działową z płyt gipsowo-kartonowych wykonawcy powinni pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym będą mieli gwarancję, że ścianka działowa zostanie postawiona poprawnie i w konsekwencji ominie ich dokonywanie poprawek.

Jedne z ważniejszych zasad dotyczą ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych, które mają otwory drzwiowe:

1. Połączenie ościeżnicy drzwiowej z pełną częścią ściany powinno być tak zaprojektowane, aby trzaskanie drzwiami nie powodowało uszkodzeń ścianki działowej. Warto zastanowić się nad użyciem specjalnych płyt gipsowo-wiórowych, które są odporne na większe uderzenia.

2. Jeżeli wysokość ściany działowej jest większa od 260 cm, szerokość otworu drzwiowego większa od 90 cm, a ciężar skrzydła drzwi większy od 25 kg, to stalowe ościeżnice drzwiowe osadzone po lub w trakcie montażu ścianki działowej powinny być mocowane do profili usztywniających typu UA o grubości blachy 2mm. Nad otworem należy zaś zamontować profil U. A styki płyt sytuować zawsze z przesunięciem, nad otworem drzwiowym.

Warto także pamiętać i starać zastosować do innych ważnych zasad.

Konstrukcja ścianki działowej powinna spełniać wymagania przeciwpożarowe, akustyczne i szczelności na przenikanie zapachów.

Rozwiązanie konstrukcyjne styku ściany z podłogą musi być tak zrealizowane, aby uniemożliwiało przesunięcie ściany w skutek działania sił poziomych. Należy eliminować nacisk stropu na ścianę wywołany jego ugięciem.

Wykonawcom oraz inwestorom zaleca się zakup materiałów konstrukcyjnych, wypełniających i uszczelniających, które posiadają dokumenty potwierdzające ich wysoką jakość i możliwość wykorzystania w budownictwie. Należy dbać o jakość i wytrzymałość, możliwość ich wykorzystania w budownictwie.

Obecnie każdy producent materiałów budowlanych ma obowiązek udostępniać deklaracje właściwości użytkowych produktów, które oferuje swoim klientom i tym samym zapewnić ich o odpowiednich właściwościach produktów. Klient zostaje o wszystkim poinformowany.

Konstrukcyjne wymagania przy stawianiu ścianki działowej.
Do góry