Farby

Farby do malowania drewnianych drzwi.

malowanie-drzwi

Fot: Dekoral

Dobór właściwego systemu malarskiego, obejmujący zarówno rodzaj farby jak i zalecaną ilość warstw farby, zależy m.in. od rodzaju malowanego podłoża (drewno surowe, drewno zaimpregnowane, drewno malowane), warunków eksploatacji (wewnątrz lub zewnątrz pomieszczeń, pomieszczenia suche lub wilgotne itp.), możliwości technologicznych oraz ekonomicznych.
Pamiętać należy, że o jakości wymalowania w bardzo dużym stopniu decyduje właściwe przygotowanie powierzchni. Podłoże przygotowane do malowania powinno być suche, pozbawione tłuszczu i kurzu i śladów żywicy oraz starych powłok malarskich (w przypadku, gdy drewno ma być impregnowane). Powłoki malarskie na starych pomalowanych drzwiach należy odtłuścić, oczyścić z zanieczyszczeń, przeszlifować dla usunięcia zacieków oraz pozbawienia połysku i skredowania, a także usunąć z miejsc o słabej przyczepności powłoki do podłoża. (papierem ściernym, szlifierką). Konieczne jest również w takim przypadku dokładne ścieniowanie brzegów starej dobrze przyczepnej powłoki tak, aby powłoka w tym miejscu nie była poszarpana. Na miejsca, w których powłoka została usunięta do podłoża nanieść dodatkową warstwę gruntu/pokostu lub impregnatu/lakieru (rodzaj zależy od starej nałożonej powłoki). Przy renowacji należy starać się zachować zasadę ciągłości tzn. na stare powłoki olejne lub alkidowe (poprzednia nazwa farby ftalowe) nakładać farby alkidowe.
Przed rozpoczęciem malowania należy zapoznać się z wytycznymi producenta, podanymi na etykiecie i w ulotkach. Podczas malowania i schnięcia powłoki zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń
Poniżej podano zalecenia ogólne dla przeznaczonych do malowania drzwi drewnianych systemów malarskich alkidowych, akrylowych wododyspersyjnych oraz poliuretanowych, z uwzględnieniem ilości warstw farby.

1 Drewno surowe Wewnątrz pomieszczeń suchych alkidowy 1 x pokost lniany 2 x farba lub emalia alkidowa do wnętrz lub ogólnego stosowania

2 Akrylowy wododyspersyjny 1 x lakier lub podkład akrylowy wododyspersyjny
1 – 2 x lakier lub farba nawierzchniowa akrylowa wododyspersyjna

3 Poliuretanowy rozpuszczalnikowy 1 x lakier caponowy (koniecznie na dąb i buk)
2 x lakier poliuretanowy

4 Poliuretanowy wododyspersyjny 1 x lakier akrylowy wododyspersyjny
2 x lakier poliuretanowy wododyspersyjny

5 Na zewnątrz pomieszczeń, ale warunki suche Wszystkie j.w. Farby j.w.
6 Na zewnątrz pomieszczeń, warunki atmosferyczne alkidowy

1 – 2 x pokost lniany
1 x podkład alkidowy np. nadwodny lub ogólnego stosowania
2 x farba lub emalia alkidowa nadwodna lub ogólnego stosowania

7 Akrylowy wododyspersyjny 1 – 2 x impregnat akrylowy grzybobójczy
1 x lakier lub podkład akrylowy wododyspersyjny
2 – 3 x lakier lub farba nawierzchniowa akrylowa wododyspersyjna do wymalowań na zewnątrz pomieszczeń

8 Drewno zaimpregnowane Wewnątrz pomieszczeń suchych alkidowy

2 x farba lub emalia alkidowa do wnętrz lub ogólnego stosowania

9 akrylowy wododyspersyjny 2 x lakier lub farba nawierzchniowa akrylowa wododyspersyjna

10 Na zewnątrz pomieszczeń, warunki atmosferyczne

alkidowy

1 x podkład alkidowy np. nadwodny lub ogólnego stosowania

2 x farba lub emalia alkidowa nadwodna lub ogólnego stosowania

11 Akrylowy wododyspersyjny 1 x lakier lub podkład akrylowy
2 – 3 x lakier lub farba nawierzchniowa akrylowa do wymalowań na zewnątrz pomieszczeń

12 Drewno pomalowane – renowacja Wewnątrz pomieszczeń suchych alkidowy 1 – 2x farbą lub emalią alkidową ogólnego stosowania lub do wnętrz
13 akrylowy wododyspersyjny 1 – 2 x lakier lub farba akrylowa wododyspersyjna

14 Na zewnątrz pomieszczeń, warunki atmosferyczne

alkidowy 1 – 2 x farbą lub emalią alkidową nadwodną lub ogólnego stosowania
15 akrylowy wododyspersyjny 2 x lakier lub farba nawierzchniowa akrylowa wododyspersyjna do wymalowań na zewnątrz pomieszczeń.

JAK MALOWAĆ DRZWI

Powierzchnia drewna przygotowana do malowania powinna być czysta, gładka, sucha (wilgotność około 10 –15 %), bez plam i przebić klejowych oraz pęcherzy żywicznych. Przed rozpoczęciem malowania drzwi należy odkręcić z nich akcesoria (zamki, klamki itp.), których nie planujemy malować tak, aby uniknąć czyszczenia ich z farby. Malowanie farbami alkidowymi różni się trochę od malowania farbami akrylowymi.
Podczas malowania farbami alkidowymi gładkich drzwi należy całą ich płaszczyznę w myśli podzielić na 6 – 8 części tak, aby łatwo można było każdą część pomalować. Malowanie należy rozpocząć od fragmentu w górnym, lewym rogu. Najpierw należy nałożyć farbę w kierunku pionowym w kilku pasach lekko zachodzących na siebie lub w trzech pasach równoległych do siebie, mocno dociskając pędzel do powierzchni, a następnie malować w poprzek, rozpoczynając od strony lewej. Kolejne malowanie należy prowadzić od góry do dołu , tym razem już słabiej dociskając pędzel, a ostatni raz pociąga się pędzlem od dołu do góry tak, aby dobrze rozetrzeć farbę. Po pomalowaniu pierwszego fragmentu następny malujemy zaczynając od pomalowanego, jeszcze mokrego brzegu.
Malowanie gładkich płaszczyzn farbami akrylowymi wymaga trochę innej techniki. W tym przypadku należy nakładać farbę pasami o szerokości ok. 30 cm na całej wysokości drzwi malując pasy jeden przy drugim, starając się nie odrywać pędzla od lakierowanej powierzchni. Malowanie zaczynamy od nałożenia grubej warstwy lakieru od góry do dołu, następnie rozprowadzamy tą farbę w poprzek pasa wygładzając powierzchnię, a wykańczamy pociągając pędzlem od dołu do góry.

Do malowania drzwi płycinowych należy dobrać wielkość pędzla, w zależności od wielkości elementów drzwi. Najpierw należy pomalować profile górnych płycin, następnie kolejne płyciny (zawsze najpierw malujemy profile, dopiero później wypełniamy płyciny). Kolejno pokrywamy środkowe słupki pionowe. a dopiero po ich pomalowaniu pokrywamy słupki poziome, natomiast słupki pionowe zewnętrzne należy malować jako ostatnie. Przy malowaniu należy nabierać niezbyt dużą ilość farby na pędzel, rozcierać zacieki np. przy rogach płycin (nieraz należy to wykonać kilka razy). Należy malować tak, jakby każdy fragment drzwi stanowił osobną płaszczyznę, a także zwrócić uwagę na to, aby farbę rozetrzeć w kierunku słojów drewna, gdyż dzięki temu można podkreślić rysunek słojów drewna. Po pomalowaniu powierzchni drzwi farbę należy nałożyć na krawędzie oraz ościeżnicę i nadproża. Podczas malowania drewnianych drzwi zewnętrznych, narażonych na działanie deszczu i promieniowania słonecznego należy szczególną uwagę zwrócić na bardzo dokładne, kilkakrotne zabezpieczenie nie tylko powierzchni widocznych, ale również spodu drzwi i dolnego okapnika. Zewnętrzne powierzchnie drzwi z surowego drewna korzystnie jest dodatkowo, przed malowaniem nawierzchniowym, zagruntować odpowiednim impregnatem zawierającym środki grzybobójcze lub pokostem.

Przy malowaniu lakierami bezbarwnymi i lakobejcami transparentnymi należy przestrzegać tych samych zasad, ze szczególnym uwzględnieniem wymogu malowania tak, jakby każdy fragment drzwi stanowił osobną płaszczyznę oraz przetarcia farby w kierunku słojów drewna (po określonym przez producenta czasie), gdyż dzięki temu zostanie podkreślony rysunek drewna. Ważne jest również nakładanie takiej samej ilości warstw lakobejcy oraz usuwanie zacieków przez ich szybkie i równomierne rozcieranie oraz dokładne rozprowadzanie farby, gdyż odcień wyrobów transparentnych pogłębia się wraz ze zwiększeniem ilości warstw. Nie zachowanie ostrożności i pomalowanie częściowe innych powierzchni może spowodować powstanie na podłożu plam o innym odcieniu.
Przy lakierowaniu wyrobami bezbarwnymi korzystne jest dodatkowe zagruntowanie podłoża specjalnym lakierem (dla wyrobów poliuretanowych korzystnie lakierem caponowym) lub rozcieńczonym lakierem nawierzchniowym, a po wyschnięciu lekkie przeszlifowanie powłoki. Rodzaj lakieru do gruntowania zależy od gatunku drewna i rodzaju nakładanego lakieru nawierzchniowego. Sposób rozcieńczenia oraz zalecany czas schnięcia powłoki do szlifowania podany jest zawsze w informacjach producenta lakieru.

UWAGI
Podczas malowania nie należy nabierać za dużo farby na pędzel (szczególnie istotne przy malowaniu szybkoschnącymi farbami akrylowymi) natomiast zaleca się dokładnie rozprowadzać farbę, nie pozostawiając grubszej jej warstwy np. na brzegach, gdyż może spowodować to zaciekanie farby i nawet tworzenie tzw. firanek. Duże płaszczyzny drzwi można malować szerszym pędzlem (50 – 75 mm) lub małym wałeczkiem, natomiast do malowania krawędzi drzwi, ościeżnicy i nadproża korzystne będzie użycie mniejszych pędzli (w niektórych przypadkach dla małych, wąskich powierzchni nawet pędzla artystycznego). Należy pamiętać, że drzwi można zamknąć dopiero po wyschnięciu powłoki, a podczas malowania i suszenia powłoki należy pomieszczenie starannie wietrzyć.

Przygotowanie do malowania drzwi

Powierzchnia drewna do malowania powinna być czysta, gładka i sucha. Ważne, aby nie było na niej żadnych plam, przebić klejowych oraz pęcherzy żywicznych.

Przed rozpoczęciem malowania drzwi należy odkręcić z nich wszelkie akcesoria, takie jak klamka czy zamek, których nie planujemy malować . Jest to ważne, jeżeli chcemy uniknąć późniejszego czyszczenia.

Malowanie farbami alkidowymi różni się znacząco od malowania farbami akrylowymi. Podczas malowania gładkich drzwi farbami alkidowymi należy całą ich płaszczyznę podzielić na 6 do 8 części tak, aby każdą z nich można było łatwo pomalować.

Malowanie farbami alkidowymi

Malowanie należy rozpocząć od górnej części drzwi, dokładnie od fragmentu w lewym, górnym rogu. Najpierw należy nałożyć farbę w kierunku pionowym w kilku pasach lekko zachodzących na siebie lub w trzech pasach równoległych do siebie, mocno dociskając pędzel do powierzchni, a następnie malować w poprzek, rozpoczynając od strony lewej. Kolejne malowanie należy prowadzić od góry do dołu , tym razem słabiej dociskając pędzel. Ostatni raz pociąga się pędzlem od dołu do góry tak, aby dobrze rozetrzeć farbę. Po pomalowaniu pierwszego fragmentu następny malujemy, zaczynając od jeszcze mokrego brzegu.

Malowanie gładkich płaszczyzn farbami akrylowymi wymaga trochę innej techniki. W tym przypadku należy nakładać farbę pasami o szerokości ok. 30 cm na całej wysokości drzwi, malując pasy jeden przy drugim, starając się nie odrywać pędzla od lakierowanej powierzchni. Malowanie zaczynamy od nałożenia grubej warstwy lakieru od góry do dołu, następnie rozprowadzamy farbę w poprzek pasa, wygładzając powierzchnię, a wykańczamy pociągając pędzlem od dołu do góry.

Źródło: www.farby.brcs.pl, budowa.wieszjak.pl

Do góry