Definicje budowlane

Pokrycia dachowe – czym pokryć dach?

O wyborze rodzaju pokrycia dachu decydują względy estetyczne, techniczne i cena. Dla rozwiązań kon­strukcyjnych dachu bardzo istotny jest ciężar pokrycia. W domach jednorodzinnych stosuje się głównie pięć rodzajów pokryć, dwa należące do tzw…

Akcesoria do okien i drzwi

Rolety wewnętrzne Roleta jest to zasłona opuszczana i podnoszona przy pomocy sznurka, taśmy lub plastikowego łańcuszka nawijanego na bloczek. Zamontowany w bloczku mechanizm pozwala na blokowanie rolety na żądanej wy­sokości. Dolna krawędź rolety…

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne.

Ściany zewnętrzne w budynku dzielimy na: ■    nośne (konstrukcyjne), przenoszące obciążenia pionowe (od dachów, stropów, balkonów) oraz poziome (od wiatru) i przekazujące je na tawy fundamentowe ■    nienośne (ostonowe), przenoszące tylko swój ciężar,…

Wyroby metalowe -stal i zbrojenie do betonu

Żeliwo- przetopiona surówka z dodatkiem złomu. Zawiera 2-4% węgla i do 4% krzemu Stal- przetopiona surówka odtleniona. Zawiera do 2% węgla. W zależności od składu chemicznego stale dzielimy na: ■    stale węglowe (niestopowe);…

Beton

Beton jest to materiał konstrukcyjny powstający w wyniku dojrzewania, wiązania i twardnienia mieszanki kruszywa, spoiwa i wody, z ewentualnym dodatkiem domieszek modyfikujących właściwości. ■   Betony dzielimy na: –    lekkie – o gęstości pozornej…

Spoiwa – cement, wapno, gips

Spoiwa to podstawowe materiały wiążące stosowane w budownictwie. Spoiwem nazywamy sproszkowa­ny materiał, najczęściej pochodzenia mineralnego, który po zmieszaniu z wodą lub innym roztworem tęże­je i twardnieje, nabierając cech ciała stałego. Ze względu na…

Kruszywa

  Kruszywo jest to materiał sypki, który w budownictwie stosuje się do produkcji zapraw i betonów. Ze względu na pochodzenie kruszywa dzielimy na: ■  mineralne – otrzymywane z występujących w przyrodzie skat, które…

Budownictwo, chemia budowlana, materiały budowlane © 2018 All Rights Reserved