Aktualności

Beton towarowy w 2012 roku i perspektywy na 2013 r.

beton

Produkcja ilościowa betonu towarowego w listopadzie 2012 r. wyniosła 1646 tm³, co oznacza spadek rynku o 22% względem 2011 r. (listopad 2012 r. do listopada 2011 r.). To już kolejny miesiąc, gdy odnotowano spadek rynku, a negatywne odchylenie w stosunku do poprzedniego roku pogłębia się.

Jednym z powodów mniejszego niż w poprzednim roku zapotrzebowania na beton towarowy jest rosnąca liczba firm ogłaszających upadłość lub mających zatory płatnicze. Dotyczy to szczególnie firm zajmujących się budową dróg i obiektów mostowych oraz branży deweloperskiej. Niższe ilości spowodowane są także niewielką ilością pojawiających się nowych projektów na rynku oraz zdecydowanym spowolnieniem realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Wynik listopada potwierdza spowolnienie koniunktury w branży producentów betonu towarowego i oznacza dużo słabszy rok pod względem popytu na beton towarowy niż w 2011 r.

Mijający rok potwierdził znaczące obniżenie popytu na beton towarowy. Z poziomu zapotrzebowania sięgającego prawie 24 Mm³ szacuje się, że cała branża zanotuje w tym roku spadek o 15% do poziomu 20 Mm³. Powodem pogarszającej się sytuacji w branży budowlanej były upadłości firm jak i zatory płatnicze szczególnie wśród przedsiębiorstw zajmujących się budową dróg i obiektów mostowych oraz w branży deweloperskiej.

Przewiduje się, że w kolejnym roku, na skutek spowolnienia gospodarczego, coraz mniejszej ilości projektów infrastrukturalnych i wyhamowania nowych inwestycji prywatnych, branża producentów betonu towarowego zanotuje spadek popytu o około 10% do poziomu z lat 2009-2010, czyli w granicach 18 Mm³.

Jednakże na horyzoncie pojawiają się także szanse dla branży producentów betonu. Następuje zmiana trendów wewnątrzsektorowych. Spadek zapotrzebowania w sektorze drogownictwa i mieszkalnictwa zostanie częściowo zrekompensowany w postaci projektów w sektorze energetycznym czy też kolejowym, wspartych nowym rozdaniem funduszy unijnych. Efektem tego będzie powrót na ścieżkę rosnącego popytu na beton towarowy począwszy od 2014 r.

 

Źródło: Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce

Do góry